Sabtu, 10 Mac 2012

Pemetaan Standard Prestasi KSSR Pendidikan Islam Tahun ~ 1

PEMETAAN STANDARD PRESTASI KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN~1
Standard Kandungan

Pernyataan Standard Prestasi

Kod

AL-QURAN
BACAAN

 - Menyebut dan mengiyakan / menggeleng (body language) bunyi huruf     hijaiyah yang berbaris satu di atas dan bunyi huruf  
    yang hampir sama.
- Menyebut huruf hijaiyah yang bersambung dan mempunyai pelbagai baris كُتِبَ - يَبَ
B1D1E1

B2D1E1
- Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad. 
B2D2E1
- Membaca kalimah yang mengandungi tanda dan bacaan mad.
B2D2E2
- Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek, tanwin, Nun dan Mim sakinah, qalqalah dan huruf-huruf sakinah.
B3D1E1

- Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam al Quran dengan betul.
B3D2E1
- Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang mengandungi huruf alif  yang tidak dibunyikan, waqaf, tanda bacaan panjang, nun dan mim syaddah,  Alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid.
B4D1E1

- Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi Mim dan Nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu iaitu bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah (ّ), tanda-tanda waqaf dan wakaf pada kalimah tertentu (Huruf muqattaah) dengan betul, fasih dan bertajwid.
B5D1E1


- Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid, menjaga adab-adab membaca al Quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan.
B6D1E1

AL-QURAN
HAFAZAN

- Mengiakan / menggeleng /diam dengan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenai surah hafazan.
B1D2E1

- Membaca potongan –potongan ayat daripada surah al Fatihah.
B1D2E2
- Menghafaz surah  al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas.
B2D3E1
- Menghafaz surah  al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan betul dan   fasih.
B3D3E1
- Menghafaz surah  al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas mengikut makhraj  yang betul, fasih dan bertajwid
B4D2E1
- Menghafaz surah  al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih dan bertadwir.
B5D2E1
- Menghafaz surah  al-Fatihah,al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, bertajwid, bertadwir dan boleh    
  dicontohi.

B6D2E1

AKIDAH

- Menyebut mengiakan / menggeleng badan   (body language) seperti  mengangguk, memberi  isyarat mengenai  pengertian Rukun Iman.
B1D3E1

- Beriman kepada Allah
B1D3E2
- Menyebut mengiakan / menggeleng badan   (body language) seperti mengangguk, memberi  isyarat mengenai  pengertian Rukun Islam
B1D4E1

- Mengucap dua kalimah syahadah
B1D4E2
- Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan tidak mengikut urutan.
B2D4E1
- Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dan tidak mengikut urutan.
B2D5E1
- Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan ertinya dengan betul.
B2D5E2
- Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul dan mengikut urutan
B3D4E1
- Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul dan mengikut urutan.

B3D5E1

IBADAH

                              
 - Menunjukkan pergerakan badan ( body language) seperti mengangguk  dan memberi isyarat mengenai konsep bersuci dan beristinjak.
B1D5E1

- Menyebut nama solat, bilangan rakaat dan waktunya melalui pergerakan badan ( body language).
B1D6E1
-Menyatakan cara bersuci dan beristinjak.
B2D6E1
- Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat dan waktu.
B2D7E1
- Menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan betul.
B3D6E1
- Melakukan wuduk dengan betul.
B3D7E1
- Menghafaz lafaz dan niat solat.
B3D8E1
- Menyatakan alat-alat yang boleh dibuat bersuci dan beristinjak dengan cara yang betul.
B4D3E1
- Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna (rukun dan sunat).
B4D4E1
-  Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan betul.
B4D5E1
- Menyatakan beristinjak berserta  adab qada’ hajat dengan betul dan sempurna.
B5D3E1
- Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk dengan betul, sempurna  
  dan beradab.
B5D4E1

- Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna.
B5D5E1
- Menyatakan  beristinjak berserta adab qada’ hajat dan dicontohi.
B6D3E1
- Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta  membatalkan wuduk serta boleh dicontohi.
B6D4E1
- Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna dan boleh dicontohi.


B6D5E1

SIRAH

- Menunjukkan pergerakan badan / mengiyakan (body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat serta menyebut nama      
  ibu, bapa dan datuk nabi Muhammad S.A.W.
B1D7E1

- Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.
B1D8E1
- Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad    S.A.W.
B1D9E1
- Menyebut salasilah keturunan nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa. 
B2D8E1
- Menyebut peristiwa semasa dan selepas Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan.
B2D9E1
- Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi serta tempoh penjagaannya.

B2D10E1

ADAB
- Menyebut atau menunjukkan pergerakan  badan  / mengiyakan (body language) tentang adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.
B1D10E1

- Menyebut adab-adab sebelum, semasa dan selepas makan dan minum.
B2D11E1
- Melakukan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.
B3D9E1
- Melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dengan betul.
B4D6E1
- Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul.
B4D6E2
- Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan.
B5D6E1
- Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru
B5D6E2
- Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dan boleh dicontohi.
B6D6E1
- Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru serta boleh dicontohi.

B6D6E2

JAWI

- Menyebut, menulis dan mengiyakan (body language) huruf jawi tunggal.
B1D11E1
 - Menyebut, menulis dan membezakan huruf yang hampir sama bentuk dan bunyi.
B1D11E2
- Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung serta membezakannya.
B2D12E1
- Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka.
B3D10E1
 - Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup.
B3D10E2
- Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutu + terbuka.
B3D10E3
- Membaca, membina dan menulis rangkai kata.
B3D11E1
- Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul.
B4D7E1
- Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup dengan betul.
B4D7E2
- Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutup + terbuka dengan betul.
B4D7E3
- Membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul.
B4D8E1
- Membaca, membina dan  menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan.
B5D7E1
- Membaca, membina dan  menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan serta mengaplikasikan dalam penulisan jawi serta boleh di contohi.

B6D7E1

Tiada ulasan:

Catat Ulasan