Sabtu, 10 Mac 2012

Pemetaan Standard Prestasi KSSR Pendidikan Islam Tahun ~ 2


                       PEMETAAN STANDARD PRESTASI KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN~2
Standard Kandungan

Pernyataan Standard Prestasi

Kod

AL-QURAN
BACAAN

Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.
B1D1E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Kafirun
B2D1E1
Membaca surah al Kafirun dengan betul.
B3D1E1
Membaca surah al Kafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D1E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.
B1D2E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Kauthar.
B2D2E1
Membaca surah al Kauthar dengan betul.
B3D2E1
Membaca surah al Kauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D2E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.
B1D3E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Ma’un.
B2D3E1
Membaca surah al Ma’un dengan betul.
B3D3E1
Membaca surah al Ma’un  dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D3E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.
B1D4E1
Membaca ayat-ayat daripada surah Quraisy.
B2D4E1
Membaca surah Quraisy  dengan betul.
B3D4E1
Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D4E1

AL-QURAN
HAFAZANMembaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.
B1D5E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Kafirun.
B2D5E1
Menghafaz  surah al Kafirun dengan betul.
B3D5E1
Menghafaz surah al Kafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D5E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.
B1D6E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Kauthar.
B2D6E1
Menghafaz  surah al Kauthar dengan betul.
B3D6E1
Menghafaz surah al Kauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D6E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.
B1D7E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Ma’un.
B2D7E1
Menghafaz  surah al Ma’un dengan betul.
B3D7E1
Menghafaz surah al Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.
B4D7E1
B1D8E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah Quraisy .
B2D8E1
Menghafaz  surah Quraisy   dengan betul.
B3D8E1
Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.
B4D8E1

AKIDAH
Menyebut pengertian malaikat.
B1D9E1
Menyenaraikan 10 nama malaikat
B2D9E1
Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat
B3D9E1
Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat
B1D9E2
Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat
B2D9E2
Menyebut pengertian rasul dan nabi.
B1D10E1
Menyatakan nama 25 orang rasul.
B2D10E1
Menyebut cara-cara beriman kepada rasul.
B3D10E1
Menyatakan hukum beriman kepada rasul dan nabi.
B1D10E2
Menyatakan tugas-tugas rasul.
B2D10E2
Menyebut sifat-sifat wajib bagi rasul.
B3D10E2
Menyebut sifat-sifat mustahil bagi rasul.
B3D10E3
Menyebut sifat harus bagi rasul.
B3D10E4
Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.
B1D11E1
Menyatakan bukti-bukti kewujudan Allah SWT.
B2D11E1
Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah SWT.
B3D11E1
Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT.
B1D11E2
Menyatakan bukti-bukti Allah SWT bersifat Qidam.
B2D11E1
Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT.
B3D11E2
Menyebut pengertian sifat Qidam Allah SWT
B1D11E3
Menyatakan hukum beriman kepada sifat Qidam Allah  SWT.
B1D11E4
Menyebut pengertian Al Rahman dan Al Rahim.
B1D12E1
Menyatakan tanda-tanda sifat Al Rahman dan Al Rahim Allah SWT terhadap hambaNya.
B2D12E1
Menerangkan kesan beriman Allah SWT bersifat Qidam.
B3D12E1
Menyebut pengertian Al ‘Afu dan Al Ghafur.
B1D12E2
Menyebut pengertian Al Karim.
B1D12E3
Menyatakan bagaimana membentuk diri untuk menjadi  seorang yang pemurah.
B3D13E1
Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah SWT.
B3D14E1
Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al ’Afu dan al Ghafur.
B3D14E2
Menyatakan cara-cara memuliakan Allah SWT.
B3D15E1
menyatakan kesan beriman kepada Allah SWT yang bersifat al Karim.
B3D15E2

IBADAH

                               Menyebut pengertian fardu ain.
B1D13E1
Menyebut contoh-contoh fardu ain dan fardu kifayah
B2D13E1
Menyebut pengertian fardu kifayah.
B1D13E2
Menyatakan perbezaan antara fardu ain dengan fardiu kifayah
B2D13E2
Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya.
B1D14E1
Menerangkan faedah  mendirikan solat.
B2D14E1
Menyebut dengan nama-nama solat fardu, waktu dan bilangan rakaatnya.
B1D14E2
Menyatakan perlakuan solat
B1D15E1
Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat.
B2D15E1
Membaca lafaz Takbiratul Ihram
B1D16E1
Membaca dan menghafaz takbiratul ihram.
B2D16E1
Menyatakan faedah melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah B3D13E2
Menyatakan akibat tidak melakukan  fardu ain dan fardu kifayah
B3D16E1

Membaca lafaz nita solat
B1D16E2
Membaca dan menghafaz lafaz niat solat
B2D16E2
Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah
B1D17E1
Membaca doa iftitah dan surah al fatihah
B2D17E1
Melakukan solat fardu
B3D17E1
Menbaca bacaan rukuk, iktidal dan sujud
B1D17E2
Menghafaz bacaan rukukm iktidal dan sujud
B2D17E2
Membaca bacaan duduk antara dua sujud
B1D17E3
Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam
B2D17E3
Membaca tahyyat awal
B1D17E4
Menghafaz bacaan tahyyat awal
B2D17E4
Membaca tahyyat akhir Menghafaz bacaan tahyyat akhir
Menghafaz bacaan tahyyat akhir
B1D17E5
B2D17E5
Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul.
B3D18E1
Membaca dan mengahafaz takbiratul Ihram dengan lafaz yang betul
B3D19E1
Menbaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul
B3D19E2
Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah dengan betul
B3D20E1
Menghafaz bacaan rukuk, iktidal dan sujud dengan betul
B3D20E2
Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam dengan betul
B3D20E3
Menghafaz Tahyyat awal dengan betul
B3D20E4
Menghafaz Tahayyat akhir dengan betul
B3D20E5
Membaca bacaan dalam solat dengan betul ketika solat
B3D20E6
Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan.
B4D9E1
Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah.
B5D1E1
Membaca dan menghafaz bacaan tahiyat awal, bacaan tahiyat akhir dan salam dengan betul dan istiqamah.
B5D2E1

Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.

B6D9E1

SIRAH

Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW semasa kecil mengikut peringkat umur.
B1D15E1
Menyatakan faktor-faktor yang mendorong  nabi Muhammad SAW menjalankan pekerjaan sebelum dilantik menjadi rasul.
B2D17E1

Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam melakukan amalan seharian.
B3D18E1
Menyatakan sejarah perkahwinan nabi dengan Khadijah.
B1D16E1
Menyebut nama anak-anak nabi Muhammad SAW .
B2D18E1
Menyebut sifat-sifat nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami.
B3D19E1
Menyebut  pengenalan Hajar Aswad.
B1D17E1
Menyebut nama-nama isteri nabi Muhammad SAW  selepas perkahwinan dengan Khadijah.
B2D18E2
Menyebut cara rasulullah SAW menghakimi perletakan Hajar Aswad.
B3D20E1
Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajar Aswad.
B2D19E1
Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajar Aswad.B2D19E2


ADAB
Menyebut adab tidur.*
B1D18E1
Menyatakan adab tidur.
B2D20E1
Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur.
B3D21E1
Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul.
B4D11E1
Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah.
B5D3E1
Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi.
B6D10E1
Menyebut adab masuk dan keluar rumah.*
B1D19E1
Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.
B2D21E2
Melakukan adab masuk dan keluar rumah.
B3D22E1
Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul.
B4D12E1
Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqamah.
B5D4E1
Melakukan adab masuk dan keluar rumah dan boleh dicontohi.
B6D11E1
Menyebut adab di sekolah.*
* Menunjukkan pergerakan badan seperti mengangguk dan memberi isyarat adab-adab tersebut.
B1D20E1

Menyatakan adab di sekolah.
B2D22E1
Melakukan adab-adab di sekolah.
B3D23E1
Melakukan adab di sekolah dengan betul.
B4D13E1
Melakukan adab di sekolah.
B5D5E1
Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi.

B6D12E1


JAWI


Membaca  perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B1D21E1
Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B1D21E2
Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B1D21E3
Mengenal dengan membezakan perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris.
B1D22E1
Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B2D23E1
Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B2D23E2
Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B2D23E3
Membaca perkataan serapan bahasa Arab.
B2D24E1
Menulis perkataan serapan bahasa Arab.
B2D24E2
Membaca perkataan serapan bahasa Inggeris.
B2D24E3
Menulis perkataan serapan bahasa Inggeris.
Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B2D24E4
B3D24E1
Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B3D24E2
Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B3D24E3
Mengenal, perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul
B3D25E1
Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul
B3D25E2
Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul
B3D25E3
Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul
B3D25E4
Membaca perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul
B3D25E5
Menulis perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul
B3D25E6
Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul
B3D25E7
Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul
B3D25E8
Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul
B3D25E9
Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul
B3D25E10
Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul
B3D25E11
Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul
B3D25E12
Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E1

Membina ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E2

Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E3

Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E4

Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E5

Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B4D14E6

Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul
B4D15E1

Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul
Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul
B4D15E2

B4D15E3
Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul
B4D15E4
Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.
B4D15E5

Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.
B4D15E6

Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.
B4D15E7

Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.
B4D15E8

Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B5D6E1

Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul
B5D6E2

Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
B5D6E3

Membaca  ayat  daripada  rangkaikata  dengan betul.
B6D13E1
Membina ayat  daripada  rangkaikata  dengan betul.
B6D13E2
Menulis ayat  daripada  rangkaikata  dengan betul.
B6D13E3

Tiada ulasan:

Catat Ulasan